آخرین خبرها

دوره فشرده انگلیسی ویژه 6 ماهه

برگزاری کلاس های فشرده انگلیسی ویژه شش ماهه

غرفه مرکز زبان دی

آغاز فعالیت غرفه مرکز زبان دی

مسابقه کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی

برگزاری دوره های فشرده انگلیسی آخر هفته

کلاس های انگلیسی پنجشنبه و جمعه

سمینار رایگان استاد جاوید

برگزاری سمینار استاد جاوید در بندرعباس توسط خانه کیفیت ایرانیان و مرکز زبان دی

پیج اینستاگرام مرکز زبان دی 1000 تایی شد

پیج اینستاگرام مرکز زبان دی 1000 تایی شد