آخرین خبرها

غرفه مرکز زبان دی

آغاز فعالیت غرفه مرکز زبان دی

مسابقه کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی

انوع تخفیف

انواع تخفیف برای زبان آموزان مرکز

سمینار رایگان استاد جاوید

برگزاری سمینار استاد جاوید در بندرعباس توسط خانه کیفیت ایرانیان و مرکز زبان دی

پیج اینستاگرام مرکز زبان دی 1000 تایی شد

پیج اینستاگرام مرکز زبان دی 1000 تایی شد

جلسات بحث و گفتگو

برگزاری رایگان جلسات بحث و گفتگو برای زبان آموزان