آخرین خبرها

برگزاری دوره های فشرده انگلیسی آخر هفته

کلاس های انگلیسی پنجشنبه و جمعه

سمینار رایگان استاد جاوید

برگزاری سمینار استاد جاوید در بندرعباس توسط خانه کیفیت ایرانیان و مرکز زبان دی

پیج اینستاگرام مرکز زبان دی 1000 تایی شد

پیج اینستاگرام مرکز زبان دی 1000 تایی شد

غرفه مرکز زبان دی

آغاز فعالیت غرفه مرکز زبان دی

مسابقه کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی

انوع تخفیف

انواع تخفیف برای زبان آموزان مرکز