آخرین خبرها

جلسات رایگان لایو

جلسات رایگان لایو اینستاگرام

آزمون ورودی دوره آمادگی آیلتس

برگزاری آزمون ورودی دوره آمادگی آیلتس

کلاس آلمانی خردسالان

آلمانی ویژه خردسالان

برگزاری دوره های ترکی استانبولی

شروع کلاس های ترمیک زبان ترکی استانبولی

دوره فشرده آلمانی

برگزاری کلاس های فشرده آلمانی

دوره فشرده انگلیسی ویژه 6 ماهه

برگزاری کلاس های فشرده انگلیسی ویژه شش ماهه