آخرین خبرها

جلسات رایگان لایو

جلسات رایگان لایو

جلسات رایگان لایو اینستاگرام

آزمون ورودی دوره آمادگی آیلتس

آزمون ورودی دوره آمادگی آیلتس

برگزاری آزمون ورودی دوره آمادگی آیلتس

کلاس آلمانی خردسالان

کلاس آلمانی خردسالان

آلمانی ویژه خردسالان

برگزاری دوره های فشرده انگلیسی آخر هفته

برگزاری دوره های فشرده انگلیسی آخر هفته

کلاس های انگلیسی پنجشنبه و جمعه

سمینار رایگان استاد جاوید

سمینار رایگان استاد جاوید

برگزاری سمینار استاد جاوید در بندرعباس توسط خانه کیفیت ایرانیان و مرکز زبان دی

پیج اینستاگرام مرکز زبان دی 1000 تایی شد

پیج اینستاگرام مرکز زبان دی 1000 تایی شد

پیج اینستاگرام مرکز زبان دی 1000 تایی شد

جلسات بحث و گفتگو

جلسات بحث و گفتگو

برگزاری رایگان جلسات بحث و گفتگو برای زبان آموزان

برگزاری دوره های ترکی استانبولی

برگزاری دوره های ترکی استانبولی

شروع کلاس های ترمیک زبان ترکی استانبولی

دوره فشرده آلمانی

دوره فشرده آلمانی

برگزاری کلاس های فشرده آلمانی

دوره فشرده انگلیسی ویژه 6 ماهه

دوره فشرده انگلیسی ویژه 6 ماهه

برگزاری کلاس های فشرده انگلیسی ویژه شش ماهه

غرفه مرکز زبان دی

غرفه مرکز زبان دی

آغاز فعالیت غرفه مرکز زبان دی

مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی

انوع تخفیف

انوع تخفیف

انواع تخفیف برای زبان آموزان مرکز